Påmelding

Søk om å vise produksjon

Ønsker du å vise din produksjon under Komma 2024? Vi tar i mot søknader 15. september – 15. oktober 2023.

Programmet for KOMMA legges i perioden november – februar, og utøvere besvares fortløpende. Alle visninger honoreres etter Forfattersentrums satser.

Det tar tid å legge alle brikkene i programmet, ta kontakt med
anne-thea@litteraturfestival.no hvis du trenger en raskere avklaring eller du har spørsmål. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Steg 1 av 4