Påmelding

Søk om å vise produksjon

Søknadsportalen for å vise produksjoner under Komma 2024 er nå stengt. 

Programmet for KOMMA legges i perioden november – februar, og utøvere besvares fortløpende. Alle visninger honoreres etter Forfattersentrums satser.

Det tar tid å legge alle brikkene i programmet, ta kontakt med
ketil@litteraturfestival.no hvis du trenger en raskere avklaring eller du har spørsmål. 

Rakk du ikke årets søknadsfrist 15. oktober 2023? Følg med for nye muligheter.